wpatrywać się w Chrystusa

W Eucharystii Jezus czyni z nas świadków współczucia Boga wobec każdego brata i siostry. W ten sposób rodzi się wokół tajemnicy eucharystycznej służba miłości wobec bliźniego.

(Benedykt XVI)

W ciągu dziewięciu dni nowenny pragniemy spędzić czas na adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wpatrując się we Wszechmogącego Boga, który z miłości do swych dzieci stał się człowiekiem, a teraz staje się obecny wśród nas pod postacią chleba, chcemy prosić Go za kapłanów i o świętych kapłanów. Błagajmy, by ci, którzy trzymają w dłoniach Boga Pokornego, sami nieustannie chcieli żyć dla innych.

Podobnie jak w przypadku nowenny, zapraszamy Was do organizacji adoracji Najświętszego Sakramentu za kapłanów w Waszych parafiach. To Wy decydujecie o jej formie. Propozycja rozważań będzie dostępna na stronie – możecie z niej śmiało korzystać.