akcje

Jest potrzebna głęboka pokora, która pojmuje wszystko jako służbę.

(ks. Franciszek Blachnicki)

Widzisz tę strzałkę obok odnośnika akcje? Kliknij tam, a będziesz mógł przeczytać o naszych działaniach.